tiếng Việt / Vietnamese

tiếng Việt / Vietnamese

Watch free Share
tiếng Việt / Vietnamese
  • Không tình yêu nào tuyệt hơn (No Greater Love)-Harvest Productions (Vietnamese)

    Một kẻ sát nhân nghiện rượu và bạo hành vợ, Ricardo Garcia đã trở thành một tạo vật mới trong Chúa Giê-xu Christ bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Ông đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo Cơ đốc xuất sắc của Mexico, những người đã phục vụ Đấng Christ bất chấp sự ngược đãi và đã tử vì đạo vì đức...

  • Không chỉ là bất kỳ cuốn sách nào - Harvest Productions (Vietnamese)

    Lawngthanga không có Kinh thánh bằng ngôn ngữ Matu của anh ấy. Sự cống hiến và công việc tẻ nhạt của anh ấy, cùng với nhiều chuyến đi 9 ngày trong những khu rừng và núi hiểm trở của Ấn Độ, để hoàn thành mục tiêu này. Trên đường đi Lawngthanga gặp Mohan, người đang bối rối trước sự cống hiến hết m...

  • Cái gì đó tốt hơn bóng đá - Harvest Productions (Vietnamese)

    Carlos sống vì bóng đá nhưng khi một tai nạn ập đến, anh gặp một cầu thủ bóng đá, người đã cho anh thấy điều đó còn hơn cả bóng đá. Chúa Kitô trên hết là chủ đề.