Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Xe đạp màu đỏ (The Red Bicycle) Vietnamese

Close Open

Đứa trẻ mới (The New Kid) - Harvest Productions (Vietnamese)

tiếng Việt / Vietnamese • 31m

Up Next in tiếng Việt / Vietnamese

  • Xe đạp màu đỏ (The Red Bicycle) Vietn...

    Hai gia đình: một vui, một buồn; một người với sự sống trong Chúa Giê-xu Christ, một người không có hy vọng. Một chiếc xe đạp màu đỏ đưa các gia đình lại với nhau và hòa giải bắt đầu.